DỰ TOÁN CHI PHÍ

Họ tên
Điện thoại
Loại xe
Nơi đăng ký trước bạ
Xe đứng tên
Kinh doanh vận tải
Phí đường bộ
Mã bảo vệ

KẾT QUẢ TÍNH DỰ TOÁN

Giá xe (đ)0
Phí trước bạ0
Phí đăng kiểm0
Phí đường bộ0
Phí biển số0
Bảo hiểm TNDS0
Bảo hiểm Vật chất0

TỔNG CỘNG

0

Ghi chú: Đây là bảng tính dựa trên giá niêm yết của hãng, để có con số chính xác cùng các chương trình khuyến mại mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 096 947 8297.